Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/CT-UBND 14/02/2022 Chỉ thị về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022
Lượt xem: 192
Tải về 0
01/CT-UBND 07/01/2022 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2022
Lượt xem: 220
Tải về 1
03/CT-UBND 11/01/2021 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021
Lượt xem: 171
Tải về 0
05/CT-UBND 17/01/2020 Về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ Hội đầu xuân
Lượt xem: 284
Tải về 2
04/CT-UBND 13/01/2020 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2020
Lượt xem: 199
Tải về 1
01/CT-UBND 09/01/2020 Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2020
Lượt xem: 217
Tải về 1
03/CT-UBNDN 06/01/2020 Về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Lượt xem: 213
Tải về 0
19/CT-UBND; 20/CT-UBND 20/12/2019 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.
Lượt xem: 233
Tải về 0
21/CT-UBND 19/12/2019 Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện năm 2020
Lượt xem: 269
Tải về 3
07/CT-UBND 06/03/2019 Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 322
Tải về 4