Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
355/QĐ-UBND 24/01/2022 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức, dân vận, dân chủ, thi đua khen thưởng và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2022
Lượt xem: 222
Tải về 3
2454/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện
Lượt xem: 198
Tải về 3
2289/QĐ-UBND 08/09/2021 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Quỳnh nhai năm 2021
Lượt xem: 133
Tải về 1
1088/BC-UBND 07/09/2021 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2021
Lượt xem: 153
Tải về 0
592/QĐ-UBND 30/03/2021 Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện
Lượt xem: 232
Tải về 1
62/QĐ-UBND 05/01/2021 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Lượt xem: 150
Tải về 1
1372/BC-UBND 17/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2020
Lượt xem: 194
Tải về 0
1232/BC-UBND 23/11/2020 Báo cáo kết quả xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 năm 2020
Lượt xem: 138
Tải về 2
246/KH-UBND 31/08/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính huyện Quỳnh Nhai, năm 2020
Lượt xem: 154
Tải về 1
246/KH-UBND 31/08/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính huyện Quỳnh Nhai, năm 2020
Lượt xem: 137
Tải về 2
12