Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
93/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Lượt xem: 224
Tải về 175
94/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Lượt xem: 172
Tải về 362
1074/BC-UBND 18/09/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai quý III năm 2022
Lượt xem: 272
Tải về 7
1075/BC-UBND 18/09/2022 Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã Quý III năm 2022
Lượt xem: 279
Tải về 17
355/BC-VP 15/09/2022 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 9/2022
Lượt xem: 200
Tải về 2
355/BC-VP 15/09/2022 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 9/2022
Lượt xem: 232
Tải về 1
355/BC-VP 15/09/2022 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 9/2022
Lượt xem: 221
Tải về 0
355/BC-VP 15/09/2022 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 9/2022
Lượt xem: 218
Tải về 0
231/BC-VP 15/06/2022 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 06/2022
Lượt xem: 178
Tải về 0
1157/BC-UBND 17/09/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa một cửa kiên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Quý III năm 2021
Lượt xem: 147
Tải về 2
123