Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
53/BC-BTCD 15/10/2021 Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 10/2021
Lượt xem: 269
Tải về 5
425/BC-VP 15/10/2021 Báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 10/2021
Lượt xem: 235
Tải về 7
1312/BC-UBND 15/10/2021 Báo cáo về việc đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 585
Tải về 41
17/BC-TTCH 10/10/2021 Baó cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 405
Tải về 31
1278/BC-UBND 09/10/2021 Báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Lượt xem: 341
Tải về 16
1271/BC-BCĐ 08/10/2021 Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 170
Tải về 2
1273/BC-UBND 08/10/2021 Báo cáo Về việc đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 223
Tải về 2
1259/BC-UBND 05/10/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống tội pham và vi phạm pháp luật năm 2021
Lượt xem: 190
Tải về 0
1194/BC-UBND 24/09/2021 Báo cáo về việc đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 211
Tải về 0
45/BC-BTCD 15/09/2021 Báo cáo Công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai quý III năm 2021
Lượt xem: 218
Tải về 0
123