Tổng số: 85
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2303/UBND-TCKH 26/10/2022 Tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 265
Tải về 67
2185/UBND-TCKH 12/10/2022 CV báo cáo tình hình thực hiện quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023
Lượt xem: 259
Tải về 52
2170/UBND-TCKH 11/10/2022 CV thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 236
Tải về 58
2171/UBND-TCKH 11/10/2022 Đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 279
Tải về 70
2123/UBND-TCKH 07/10/2022 CV chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý IV năm 2022
Lượt xem: 257
Tải về 31
264/KH-UBND 15/09/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 281
Tải về 0
1950/UBND-TCKH 14/09/2022 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 292
Tải về 5
1828/QĐ-UBND 12/09/2022 Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 08: Thi công trồng rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai thuộc dự án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 226
Tải về 3
1480/UBND-TCKH 15/07/2022 V/v chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý III/2022
Lượt xem: 225
Tải về 0
1485/QĐ-UBND 08/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Lượt xem: 252
Tải về 0
123456789