Tổng số: 362
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2586/UBND-NV 13/11/2023 về việc xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc
Lượt xem: 82
Tải về 0
2587/UBND-NV 13/11/2023 V/v triển khai Công văn số 4525/UBND-NV ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh
Lượt xem: 71
Tải về 0
433/UBND-NN 28/02/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Lượt xem: 176
Tải về 88
2436/UBND-NV 04/11/2022 CV lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Lượt xem: 232
Tải về 74
2303/UBND-TCKH 26/10/2022 Tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 255
Tải về 67
2312/UBND-VHTT 26/10/2022 V/v triển khai hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Lượt xem: 238
Tải về 1
2185/UBND-TCKH 12/10/2022 CV báo cáo tình hình thực hiện quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023
Lượt xem: 248
Tải về 52
2170/UBND-TCKH 11/10/2022 CV thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 224
Tải về 58
2171/UBND-TCKH 11/10/2022 Đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 269
Tải về 70
2157/UBND-LĐTBXH 10/10/2022 V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Lượt xem: 263
Tải về 35
12345678910...