Tổng số: 360
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
433/UBND-NN 28/02/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Lượt xem: 18
Tải về 0
2436/UBND-NV 04/11/2022 CV lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Lượt xem: 60
Tải về 0
2303/UBND-TCKH 26/10/2022 Tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 72
Tải về 1
2312/UBND-VHTT 26/10/2022 V/v triển khai hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Lượt xem: 67
Tải về 1
2185/UBND-TCKH 12/10/2022 CV báo cáo tình hình thực hiện quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về 0
2170/UBND-TCKH 11/10/2022 CV thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 68
Tải về 0
2171/UBND-TCKH 11/10/2022 Đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 85
Tải về 1
2157/UBND-LĐTBXH 10/10/2022 V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Lượt xem: 75
Tải về 0
2153/UBND-KTHT 10/10/2022 V/v gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2022
Lượt xem: 77
Tải về 3
2123/UBND-TCKH 07/10/2022 CV chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý IV năm 2022
Lượt xem: 73
Tải về 0
12345678910...