Tổng số: 94
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
450/TB-VP 07/11/2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07 đến ngày 13/11/2022
Lượt xem: 63
Tải về 0
281/TB-VP 25/07/2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch UBND huyện (từ 25 - 31/7/2022)
Lượt xem: 78
Tải về 1
275/TB-VP 18/07/2022 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (18-24/7/2022)
Lượt xem: 99
Tải về 0
264/TB-VP 12/07/2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 75
Tải về 0
264/TB-VP 12/07/2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 66
Tải về 0
224/TB-VP 13/06/2022 lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 76
Tải về 1
189/TB-VP 23/05/2022 TB lịch công tác của chủ tich và các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 23-29/5/2022)
Lượt xem: 92
Tải về 0
169/TB-VP 02/05/2022 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 88
Tải về 0
130/TB-VP 11/04/2022 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (11-17/4/2022)
Lượt xem: 46
Tải về 1
101/TB-VP 21/03/2022 Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày21-27/3/2022)
Lượt xem: 80
Tải về 0
12345678910