Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 62/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2021
Ngày hiệu lực 05/01/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm 62 qd_1.pdf
Văn bản mới