Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện
Số ký hiệu văn bản 592/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2021
Ngày hiệu lực 30/03/2021
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm 592 thay_1.pdf
Văn bản mới