Nghị quyết về chường trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 97/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chường trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thu
Tài liệu đính kèm 97 NQ_0001.pdf
Văn bản mới