V/v chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý III/2022
</
Số ký hiệu văn bản 1480/UBND-TCKH
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung V/v chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý III/2022
Hình thức văn bản Công văn