V/v chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý III/2022
Số ký hiệu văn bản 1480/UBND-TCKH
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung V/v chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý III/2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm signed-signed-1480-dieu-hanh-ngan-sach-qiii.pdf
Văn bản mới