V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 99/HD-SXD ngày 20/7/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về thực hiện Tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư theo các Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1541/UBND-KTHT
Ngày ban hành 25/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 99/HD-SXD ngày 20/7/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về thực hiện Tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư theo các Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Lường Thị Duyên
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv ubnd huyen trien khai thuc hien hd tieu chi 9 nha o nong thon.pdf
huong-dan-99-thuc-hien-tieu-chi-so-9-ve-nha-o-dan-cu-theo-btc-xa-ntm-va-ntm-nang-cao.pdf
Văn bản mới