Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 219/KH-UBND
Ngày ban hành 28/07/2022
Ngày hiệu lực 28/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh-219-chong-un-tac-tngt-1-.pdf
Văn bản mới