V/v tập trung rà soát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện theo từng tiêu chí của bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1594/UBND-NN
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung V/v tập trung rà soát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện theo từng tiêu chí của bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm signed-signed-1594. cv tap trung ra soat ntm.pdf
Văn bản mới