Về việc tăng cường hiệu quả công tác đối thoại của người đứng đầu, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân
Số ký hiệu văn bản 1619/UBND-VP
Ngày ban hành 04/08/2022
Ngày hiệu lực 04/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường hiệu quả công tác đối thoại của người đứng đầu, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-1619.04.08.2022.tang-cuong-hieu-qua-doi-thoai.pdf
Văn bản mới