Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1042/BC-UBND
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-bc-1042-bao-cao-9-thang-pctn.pdf
pl-kem-theo-bc-1042-pctn-9-thang.xls
Văn bản mới