Kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 254/KH-UBND
Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực 08/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh 254 giam sat danh gia ctmtqg.pdf
Văn bản mới