Kế hoạch Tổ chức đánh giá, thẩm định xã duy trì đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2022
Số ký hiệu văn bản 263/KH-UBND
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức đánh giá, thẩm định xã duy trì đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm saoy-263_0001.pdf
Văn bản mới