Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai quý III năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1074/BC-UBND
Ngày ban hành 18/09/2022
Ngày hiệu lực 18/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai quý III năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm saoy-1074_0002.pdf
Văn bản mới