Nghị Quyết HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ số 104.105.106.107.108.109.110.111.112/NQ-HĐND)
Số ký hiệu văn bản 104-112/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị Quyết HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ số 104.105.106.107.108.109.110.111.112/NQ-HĐND)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thu
Tài liệu đính kèm 104 NQ HDND_0001.pdf
105 NQHDND_0001.pdf
106 NQ HDND_0001.pdf
107 NQ HDND_0001.pdf
108 NQ HDND_0001.pdf
109 NQ HDND_0001.pdf
110 NQ HDND_0001.pdf
111 NQ HDND_0001.pdf
112 NQ HDND_0001.pdf
Văn bản mới