CV chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý IV năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2123/UBND-TCKH
Ngày ban hành 07/10/2022
Ngày hiệu lực 07/10/2022
Trích yếu nội dung CV chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách quý IV năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv_2123_dieu-hanh-ngan-sach-quy-iv.pdf
Văn bản mới