V/v gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2153/UBND-KTHT
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung V/v gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-2.-cv-2153-ve-xet-cong-nhan-sang-kien-cap-co-so-dot-2-nam-2022-1-.pdf
Văn bản mới