V/v gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2153/UBND-KTHT
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung V/v gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn