Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (10-16/10/2022)
Số ký hiệu văn bản 386/TB-VP
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (10-16/10/2022)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lường Thị Duyên
Tài liệu đính kèm 386-tb_0001.pdf
Văn bản mới