V/v triển khai hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Số ký hiệu văn bản 2312/UBND-VHTT
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày hiệu lực 26/10/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lường Thị Duyên
Tài liệu đính kèm signed-signed-vv-trien-khai-huong-dan-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ve-tieu-chi-xay-dung-ntm-1.pdf
signed-signed-signed-18.10.22.huong-dan-thuc-hien-tieu-chi-ntm.pdf
Văn bản mới