Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1214/BC-UBND
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm signed-signed-bc 1214 pctn nam 2022.pdf
Văn bản mới