Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 93/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm saoy-93.pdf
Văn bản mới