Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và giao bổ sung cân đối ngân sách cấp xã năm 2021
Số ký hiệu văn bản 196/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2020
Ngày hiệu lực 17/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và giao bổ sung cân đối ngân sách cấp xã năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thu
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới