Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 01/02/2021-07/02/2021)
Số ký hiệu văn bản 47/TB-VP
Ngày ban hành 01/02/2021
Ngày hiệu lực 01/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 01/02/2021-07/02/2021)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới