Kế hoạch thực hiện Đề án :Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 38/KH-UBND
Ngày ban hành 28/01/2021
Ngày hiệu lực 28/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án :Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới