Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 45/KH-UBND
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới