Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19 ngày 05/02/2021
Số ký hiệu văn bản 39/TB-UBND
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19 ngày 05/02/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới