Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 23/02/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 49/TB-UBND
Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày hiệu lực 23/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 23/02/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới