Kế hoạch thực hiện Ngị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 102/KH-UBND
Ngày ban hành 18/03/2021
Ngày hiệu lực 18/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Ngị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới