V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
Số ký hiệu văn bản 748/UBND-TP
Ngày ban hành 05/04/2021
Ngày hiệu lực 05/04/2021
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới