V/v đề nghị ứng hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da trâu, bò nổi cục trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 941/UBND-TTDVNN
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung V/v đề nghị ứng hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da trâu, bò nổi cục trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới