Kế Hoạch Thực hiện "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 158/KH-UBND
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung Kế Hoạch Thực hiện "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới