Thông Báo Dừng tổ chức Chương trình Nghệ thuật và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam; 135 năm ngày Quốc tế lao động; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 127/TB-UBND
Ngày ban hành 28/04/2021
Ngày hiệu lực 28/04/2021
Trích yếu nội dung Thông Báo Dừng tổ chức Chương trình Nghệ thuật và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam; 135 năm ngày Quốc tế lao động; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới