Kế hoạch Thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch và VSMTNT, tập huấn, thống kê hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 179/KH-UBND
Ngày ban hành 17/05/2021
Ngày hiệu lực 17/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch và VSMTNT, tập huấn, thống kê hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới