Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 17/5/2021-23/5/2021)
Số ký hiệu văn bản 178/TB-VP
Ngày ban hành 17/05/2021
Ngày hiệu lực 17/05/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 17/5/2021-23/5/2021)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới