Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1292/UBND-TCKH
Ngày ban hành 07/06/2021
Ngày hiệu lực 07/06/2021
Trích yếu nội dung Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới