Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Số ký hiệu văn bản 200/KH-UBND
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới