CV đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1420/UBND-TCKH
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung CV đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới