Kế hoạch Cải thiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 171/KH-UBND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Cải thiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài Chính kế hoạch
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới