Báo cáo Công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 06 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 38/BC-BTCD
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tháng 06 năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Đào Đức Thuận
Tài liệu đính kèm 38 bc_1.pdf
Văn bản mới