Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Nhai hè năm 2021
Số ký hiệu văn bản 225/KH-UBND
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Nhai hè năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm 225_1.pdf
Văn bản mới