Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 244/KH-UBND
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày hiệu lực 23/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới