Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 1133/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày hiệu lực 30/06/2021
Trích yếu nội dung Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hoàng Tiến Cường
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới