Về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1832/UBND-VP
Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 02/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế (VP HĐND-UBND)
Người ký duyệt Lò Thanh Thuỷ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới