Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyện và môi trường và tái định cư
Số ký hiệu văn bản 204/TB-UBND
Ngày ban hành 12/08/2021
Ngày hiệu lực 12/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyện và môi trường và tái định cư
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Đào Đức Thuận
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới