Báo cáo Tổng hợp danh sách phương tiện và lái xe, phân loại đăng ký phạm vi hoạt động liên tỉnh và nội tỉnh
Số ký hiệu văn bản 985/BC-UBND
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày hiệu lực 18/08/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng hợp danh sách phương tiện và lái xe, phân loại đăng ký phạm vi hoạt động liên tỉnh và nội tỉnh
Hình thức văn bản báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Cầm Văn Huy
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới